Водата на света, минерална и други

Как да сме здрави с водата около нас. Каква вода да пием и какво е добре да знаем за нея.

Минерална вода

Задаваме ли си въпроса, с какво качество е водата, която консумираме и с какво може да допринесе или навреди на организма ни. За качеството на минералните и естествените води, се осъществява контрол от определени органи, с което се разреша или не доставката й до източниците. При всички случаи, всяка една питейна вода преминава редица обработки и дезинфекции. Има много населени места в страната, за които дори пречистена водата на чешмата не е годна за употреба. Качеството на минералната вода от бутилка е на много по-високи нива. И освен съдържанието на множество благоприятни за организма минерали и соли тя е с много по-високи качества. Начините за бутилиране на минерална и трапезна вода са два. Единият, които практикуват фирмите е бутилиране на мястото на източника, другият подход е свързан с товарене в специални съоръжения и превозване до конкретните пунктове за бутилиране. И в двата случая доставчика трябва да има редица разрешения за…
От законите на ЕС има три типа бутилирани води, с които всеки човек е запознат от обща култура. Към тях се отнасят минерална вода, трапезна вода и изворна вода. На територията на цяла Европа сред най-разпространените за продажба са натуралните минерални и изворни води, за разлика от останалите континенти, където се употребяват и разпространяват главно трапезна и обработена вода. Добив на минерални и изворни води Известно е, че натуралните минерални води, както и изворни произлизат от специфични подземни източници. Такива са естествените източници и извори. Към подземните води се отнасят дъждовните и топящите се снегове. Те филтрират под повърхността на земната кора. В този процес важна роля играят скалите като естествен филтър, с тяхната дейност водата е добре защитена от замърсявания. Произход на обработена бутилирана питейна вода За обработена питейна вода се смята трапезната вода. Нейният произхожда идва от различни източници, като повърхностни води и обществени водоснабдителни системи. Обработката се…